փակիր գրադարանի այս բաժինը Միասերեան, Ռափայէլ
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մը խօսք Ակնարկութեան տետրակին անանուն հեղինակին դէմ