փակիր գրադարանի այս բաժինը Մարգարեան, Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն (1894)