փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովսէփեան, Մարուքէ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղացոյց սխալացուցի 1873 ամին