փակիր գրադարանի այս բաժինը Միրզայեան Սարգիս Վանանդեցի
Դիտել փաստաթուղթը Մեծն Ներսէս կամ Հայաստանի բարերարը (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Միհրդատ
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբն Ներսէս կամ Հայաստանի բարերարը
Դիտել փաստաթուղթը Վիկտօրիա Անգղիոյ թագուհւոյն Արշակունի հայ թագաւորներէ սերիլը
Դիտել փաստաթուղթը Վիրգինիա