փակիր գրադարանի այս բաժինը Մխիթարեան, Աբէլ
Դիտել փաստաթուղթը «Անուշաւան» ասացեալ վիպասանութեան վրա Յակոբայ Կարինեանց «Մի քանի խօսքի» հերքումը
Դիտել փաստաթուղթը Անուշաւան ի գերեվարս
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քրիստոնէական հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կաթուղիկէ Մայր եկեղեցի Վաղարշապատայ ընդ չորից վանօրէից նորին
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց ազգի քաղաքական վիճակը
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն յԱնի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հոռոմոսին Վանաց ի Շիրակ եւ վանօրէից ոմանց ի նմին տեղագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ: Հանդերձ կանոնագրութեամբք ի պէտս ժառանգաւորաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մենաստանին Հառիճոյ ի Շիրակ
Դիտել փաստաթուղթը Վաղարշապատ. քաղաքամայր Հայաստանի Այրարատեան նահանգի
Դիտել փաստաթուղթը Վէպ գաղթականութեան հայոց Տրապիզոնու
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագրութիւն Մարմաշինոյ Վանացն ի Շիրակ