փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովսէփեան, Մարուքէ
Դիտել փաստաթուղթը Յովսեփայ պատմութիւնը (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղացոյց սխալացուցի 1873 ամին