փակիր գրադարանի այս բաժինը Նազարեանց, Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Անեկդօտներ
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս Քրիստոսի մկրտութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Պարզ քարոզներ