փակիր գրադարանի այս բաժինը Մովսէս Կաղանկատուացի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղվանից: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղվանից: Հտ. Բ