փակիր գրադարանի այս բաժինը Ամի
Դիտել փաստաթուղթը Գեղեցկութիւնը պահելու եւ աւելցընելու արուեստ