փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովսէփեան, Մարուքէ
Դիտել փաստաթուղթը Յովսեփայ պատմութիւնը (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղացոյց սխալացուցի 1873 ամին
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին հայոց 4376-4377 եւ տոմարական թուականին ազգիս ՌՅԼԳ-ՌՅԼԴ գուշակումն օդոց