փակիր գրադարանի այս բաժինը Յուստինոս Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանատուութիւնք առաջին եւ երկրորդ եւ պատմութիւն նորին վկայութեան