փակիր գրադարանի այս բաժինը Նաքաշեան, Եպրուհի
Դիտել փաստաթուղթը Նամականի կամ նուէր ուսանողաց եւ ուսանողուհեաց (1877)