փակիր գրադարանի այս բաժինը Ներսէս Աշտարակեցի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն անցից քրիստոսակերտ Մայր Աթոռոյ հայոց Սրբոյ Էջմիածնի