փակիր գրադարանի այս բաժինը Նէօլդեքէ, Թ.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սասանեան տէրութեան