փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհաննէս Սարկավագ
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս քահանայութեան եւ քահանայից եւ գլխոց նոցին
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (1853, 164 էջ)