փակիր գրադարանի այս բաժինը Այվազեան, Եղիշէ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն բարոյականի