փակիր գրադարանի այս բաժինը Նաթանեան, Պօղոս
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին տեղեկագրութիւն վիճակին Նիկոմիդիոյ, այցելութեամբ Նաթանեան Պօղոս վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Արտօսր Հայաստանի կամ տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, Ճապաղ Ջուրի եւ Երզնկայու
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագրութիւն Սիվրիհիսարու
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագրութիւն ընդհանուր վիճակին Գաղատիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագրութիւն ընդհանուր վիճակին Սեբաստիոյ եւ անոր կուսակալութեան ներքեւ գտնուող մէկ քանի գլխաւոր քաղաքաց