փակիր գրադարանի այս բաժինը Այվատեան, Մատթէոս
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ քերականութեան հայերէն լեզուի