փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովսէփ վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր աղէտալի անցից եւ անկարգութեանց տանն Աղթամարայ