փակիր գրադարանի այս բաժինը Նէֆ Ֆիլիքս
Դիտել փաստաթուղթը Կիւնահ վէ խէլաս իւզէրինէ պիր Վարդապետ իլէ ժողովուրդունուն պէյնինտէ միւքեալէմէլէր