փակիր գրադարանի այս բաժինը Շիրվանեան, Նշան
Դիտել փաստաթուղթը Վիշտք իմ ի Փարիզ յերեսաց Ոստանիկի Տէր-Մարգարեանց