փակիր գրադարանի այս բաժինը Ներշապուհ, Դաւիթ
Դիտել փաստաթուղթը Քնար Յովսեփայ Գեղեցկի