փակիր գրադարանի այս բաժինը Աշըգեան, Խորէն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ տրամաբանութիւն