փակիր գրադարանի այս բաժինը Շիշմանեան, Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխան բողոքականաց յայտարար ճշմարտութեան ընդդէմ հակաս վարդապետութեանց Շիշմանեանի կոչուած գրքին