փակիր գրադարանի այս բաժինը Շահնազարեան, Կարապետ
Դիտել փաստաթուղթը Դաշանց թղթոյ քննութիւնն ու հերքումը
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր պատմութիւն Հայաստան աշխարհին եւ տեսութիւն հին Հայաստանի եւ նրա այժմեան վիճակին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն քրիստոսական հաւատոց ըստ վարդապետութեան առաքելական մի Սուրբ եւ կաթողիկէ եկեղեցւոյ Հայաստանեայց արարեալ ի պէտս զարգացելոց հասակաւ եւ ուսմամբ