փակիր գրադարանի այս բաժինը Շդրոզմայէր Մօնս.
Դիտել փաստաթուղթը Պապ եւ Աւետարան