փակիր գրադարանի այս բաժինը Անանիա Թարգմանիչ
Դիտել փաստաթուղթը Անանիա Թարգմանիչն եւ իւր գրական գործոց նմոյշներ