փակիր գրադարանի այս բաժինը Շիլլէր, Ֆրիդրիխ
Դիտել փաստաթուղթը Դօն Կարլոս
Դիտել փաստաթուղթը Երգ ի զանգակն (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Երգ ի զանգակն (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Կիյլօմ Թէլլ
Դիտել փաստաթուղթը Վիլհէլմ Տէլլ
Դիտել փաստաթուղթը Օրլէանի կոյսը
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրիդոլին