փակիր գրադարանի այս բաժինը Պատկանեան, Միքայէլ
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խօսք հայոց կրօնի եւ յատկութեանց մասին
Դիտել փաստաթուղթը Կրիտիք Յակոբայ Կարենեանց հեղինակութեան վրա
Դիտել փաստաթուղթը Միջի մարդ կամ մոցիքուլ
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Յակոբայ Կարինեանց գրուածքի դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1862)