փակիր գրադարանի այս բաժինը Պատկանեան, Քերովբէ
Դիտել փաստաթուղթը Изследованiе о дiалектахъ армянскаго языка
Դիտել փաստաթուղթը Матерiалы для изученiя армянскихъ наречiй
Դիտել փաստաթուղթը Несколько словъ о названiяхъ древнихъ армянскихъ месяцевъ
Դիտել փաստաթուղթը Վանի արձանագրութիւնները եւ նրանց նշանակութիւնը առաջաւոր Ասիայի պատմութեան համար