փակիր գրադարանի այս բաժինը Պետրոսեան, Սամուէլ
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր հոգեւոր