փակիր գրադարանի այս բաժինը Ուզունեան, Դաւիթ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աղօթագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աղօթագիրք հայերէն աշխարհաբար
Դիտել փաստաթուղթը Տիրամայր կուսին արցունքը կամ Սուրբ Աստուածածնայ ցաւոցը վրայ այլ եւ այլ խորհրդածութիւններ