փակիր գրադարանի այս բաժինը Չալըխեան, Վրթանէս
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1885)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1886)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (Վիեննա, 1856)