փակիր գրադարանի այս բաժինը Պէրպէրեան, Ռ.
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին տերեւք
Դիտել փաստաթուղթը Երկու բանախօսութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Մարդիկ եւ իրք