փակիր գրադարանի այս բաժինը Չամչեան Միքայէլ
Դիտել փաստաթուղթը Կիւլզարի թէվարիխ
Դիտել փաստաթուղթը Վահան հաւատոյ ուղղափառութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի (1859, Շուշի)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1859, Վենետիկ)