փակիր գրադարանի այս բաժինը Պիպէռճեան, Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշակ հայ մատենագրութեան