փակիր գրադարանի այս բաժինը Պուրտալու, Լուդովիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Առանձնութիւն հոգեւոր