փակիր գրադարանի այս բաժինը Պուրտալու, Լուդովիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Առանձնութիւն հոգեւոր
Դիտել փաստաթուղթը Երեցունց հարց արդի ճարտարախօսութեան Պոսիւէի Մելդաց եպիսկոպոի, Մասիլիոնի Քլերմոնի եպիսկոպոսին եւ հօրն Պուրտալոյի բեմասացութիւնք ի Տիրամայրն