փակիր գրադարանի այս բաժինը Պօզաճեան Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Ֆռանսերէն նոր քերական հանդերձ հայերէն բացատրութեամբ