փակիր գրադարանի այս բաժինը Ջալալեանց, Սարգիս
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան: Մաս Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նամակ Տ. Սարգիս արքեպիսկոպոսի Ջալալեանց