փակիր գրադարանի այս բաժինը Պէյլէրեան, Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Գեղջկական հարսանիք ի Հայաստան