փակիր գրադարանի այս բաժինը Ռասին, Ժան
Դիտել փաստաթուղթը Գոթողիա
Դիտել փաստաթուղթը Դատասէրք
Դիտել փաստաթուղթը Թէպաիտ եախօտ պիրպիրինէ ատու գարնտաշլար
Դիտել փաստաթուղթը Միհրդատ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Փեդրա