փակիր գրադարանի այս բաժինը Սալախօրեան, Թադէոս
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական եկեղեցի կամ եղծ աղանդոյ Գէորգայ Շիշմանեան