փակիր գրադարանի այս բաժինը Սալլանթեան, Միքայէլ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ժամանագրական պատմութիւն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց, յաղիւսակս համառօտեալ ի Միքայելէ արքեպիսկոպոսէ Սալլանթեանց