փակիր գրադարանի այս բաժինը Սամսոն Շօէյլէ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն խաչակրութեան եւ թագաւորութեան Երուսաղէմայ