փակիր գրադարանի այս բաժինը Սարաֆեան, Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Մէթօտ շարադրութեան ըստ Լարուսի