փակիր գրադարանի այս բաժինը Առաւեղեանց, Նազարէթ
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն բառբառոյ Հայաստանի Վանեցւոյն առ ամենայն հայս