փակիր գրադարանի այս բաժինը Սըվաճեան, Յ. Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Մատնութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Սահակ վարդապետ