փակիր գրադարանի այս բաժինը Սիմէօն կաթողիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 2