փակիր գրադարանի այս բաժինը Սարգսեան Երեմիա
Դիտել փաստաթուղթը Կրկին տեղեկագիր աղէտալի անցից եւ անկարգութեանց տանն Աղթամարայ